Про кафедру

Безпека життєдіяльності

Проблема безпеки життєдіяльності людини і всього суспільства в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД обговорюється на сторінках газет і журналів ученими, представниками громадськості, політичними діячами,тобто є об’єктом уваги всіх прошарків суспільства та держави.

В умовах сьогодення, зрозумілим є те, що кожна людина і, безперечно, людина з вищою освітою повинна усвідомлювати важливість вдосконалення навчання, яке спрямоване на формування культури безпеки життєдіяльності через вивчення у вищих навчальних закладах дисциплін циклу безпеки: «Безпека життєдіяльності та цивільний захист», «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі». Дані дисципліни визначено стандартом вищої освіти і викладаються відповідно до Типових навчальних програм.

Робота викладачів кафедри спрямована на забезпечення підвищення рівня знань студентів з вищезгаданих предметів, зробивши їх по-справжньому дієвими на практиці, що дає змогу набути знань та досвіду, які б сприяють адекватному ставленні людини до власної безпеки та її оточення, розвивають практичні уміння та навички з питань безпеки.