Історія

Історія кафедри

31 травня 2012 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника було створено загальноуніверситетську кафедру безпеки життєдіяльності, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Кошель Володимир Іванович. Зміст навчання та форми контролю визначаються програмами танавчальними планами, розробленими відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Різні напрямки роботи забезпечують доценти кафедри:

К.т.н. Кошель В.І. – завідувач кафедрою, член редколегії Всеукраїнського науково-популярного журналу «Безпека життєдіяльності» м. Київ, а також входить до складу постійно діючої комісії Міністерства з перевірки знань з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб Міністерства освіти і науки вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, підприємств і установ, що належать до сфери управління МОН.

К.т.н. Сав’юк Г.П. –  напрямок охорони праці в галузі освіти (Охорона праці в галузі освіти: Навчально-методичний посібник /Укаладачі: В.І. Кошель,Г.П. Сав’юк, Б.С. Дзундза – Івано-Франківськ: Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 152 с.).

К.ф.-м.н. Поплавський О.П.–  напрямок охорони праці в галузі природничих наук і техногенно-екологічної безпеки. (Кошель В.І., Поплавський О.П.Основи охорони праці. Навчальний посібник. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника», 2014,  255 с.).

К.ф.-м.н. Дзундза Б.С. – напрямок якості та стандартизації безпеки життєдіяльності. (Безпека життєдіяльності людини: Навчально-методичний посібник. Видання 2-ге, доповнене / Укаладачі: В.І. Кошель, Г.П. Сав’юк, Б.С. Дзундза – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 132 с.).

Матківський О.М. – напрямок безпека життєдіяльності та цивільний захист інформаційної та радіоекологічної безпеки. .

Розробка інструкцій з охорони праці (ОП) та техніки безпеки здійснюється спільно з відділом ОП який очолює інженер Майстер М.Д. (Кошель В.І., Майстер М.Д., Височан Л.М. Охорона праці в галузі освіти. Навчально-методичні матеріали для студентів. Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр, спеціаліст. Перероблено і доповнено. Івано-Франківськ: НАІР,  2014, 190 с).

Усі викладачі пройшли навчання та підвищення кваліфікації на курсах в Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України (м. Київ) та Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (м.Київ) і отримали відповідні посвідчення.

Викладачами кафедри безпеки життєдіяльності підготовлено та видано 1 монографію, 12 навчально-методичних посібників,опубліковано 9 наукових статей у фахових виданнях України.

На кафедрі створена лабораторія з охорони праці та цивільного захисту обладнана мультимедійними засобами навчання. В освітньому процесі використовуються елементи дистанційного навчання. Для проведення екзаменів з навчальних дисциплін «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» із використанням комп’ютерних технологій підготовлені та використовуються тестові завдання.

З метою отримання нових знань, пошуку нових ідей на кафедрі безпеки життєдіяльності проводиться науково-дослідна робота, яка представлена темою «Науково-методичні підходи до управління професійними ризиками».

Метою роботи є розробка науково-методичних підходів для ідентифікації та аналізу небезпек і управління професійними ризиками в галузях освіти, природничих наук, інформаційних технологій.

В рамках роботи над темою налагоджена співпраця з ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»  м.Київ.

На кафедрі проводиться активна організаційно-виховна робота зі студентською молоддю. Зокрема студенти взяли участь у Всеукраїнському конкурсі на «Кращий слоган з охорони праці», який проходив у травні 2013року. Викладачами кафедри спільно з Територіальним управлінням Держгірпромнагляду в Івано-Франківській області був проведений студентський брей-ринг, приуроченеий святкуванню Всесвітнього Дня охорони праці. Даний захід був висвітлений місцевим телебаченням ТРК «Галичина».У жовтні 2014 року викладачі кафедри спільно з Західною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки провели ряд зустрічей спеціалістів з студентською молоддю університету на теми: «Радіація довкола нас», «Атомна енергетика – міфи та реальність».

У травні 2014 р. на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерством освіти і науки було проведено навчання, підвищення кваліфікації та перевірка знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, санітарне та епідемічне благополуччя населення, цивільний захист тощо).

Заступник голови комісії, головний спеціаліст з безпеки життєдіяльності МОН України Гребницький Г.М. відзначив належний рівень організації  та проведеннянавчання і перевірки знань посадових осіб.

З 15.05-18.05 2017 р. спільно з постійно діючою комісією Міністерства освіти і науки України кафедрою проведено навчання та перевірку знань посадови їх осіб та керівників на знання нормативних актів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки та цивільного захисту.

Забезпечуючи підвищення рівня знань студентів з вищезгаданих предметів та зробивши їх по-справжньому дієвими на практиці дасть змогу набути знань та досвіду, які б сприяли адекватному ставленні людини до власної безпеки та її оточення, розвивали практичні уміння та навички з питань захисту.