Galyna Savyuk

Candidate of Technical Sciences (Ph. D.),

Associate Professor of the Department of Life Safety

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Galyna Savyuk – Associate Professor of the Department of Life Safety.

Born May 4, 1953. In 1975 she graduated with honors from the Ivano-Frankivsk Institute of Oil and Gas, having received the qualification “Mining engineer-geologist”, specialty “Geology and exploration of oil and gas fields”.

In 1988 she defended her Ph.D. thesis and was awarded the degree of Candidate of Engineering.

In 2011. the academic title of associate professor was conferred. He has been working at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University since 2001. He has been working at the Department of Life Safety since the Department was founded.

Savyuk GP 44 scientific works have been published, of which 1 monograph, 10 textbooks.

In March 2013, she underwent refresher training for teachers of the subject “Life Safety” at the Institute of Public Administration in the field of civil protection, Kyiv.

In June 2014. has undergone refresher courses for teachers of the discipline “Occupational Health” at the Main Training and Methodological Center of the State Committee for Water Management of Ukraine, Kyiv.

Textbooks, tutorials

 1. Безпека життєдіяльності: Навчально-методичний посібник. / [Укаладачі: В.І. Кошель, Г.П. Сав’юк, Б.С. Дзундза] – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. – 163 с.
 2. Сав’юк Г.П., Сав’юк М.І. Курс лекцій з землезнавства і краєзнавства.: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних ВНЗ. Ів.-Франківськ.-2012.-74с.
 3. Кошель В.І., Сав’юк Г.П., Дзундза Б.С. Охорона праці в галузі освіти Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2013, 152 с.
 4. Кошель В.І., Сав’юк Г.П., Дзундза Б.С. Безпека життєдіяльності людини: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2013, 99 с.
 5. Кошель В.І., Сав’юк Г.П., Дзундза Б.С. Безпека життєдіяльності людини. Навчально-методичний посібник. /Видання 2-е, доповнене. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 132 с.
 6. Кошель В.І., Сав’юк Г.П., Дзундза. Основи охорони праці. Практичні заняття. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 152 с.
 7. Сав’юкГ.П., Сав’юк М.І., Васютіна Т.М.Основи природознавства:  землезнавство. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Початкова освіта” – К.: НПУ ім. М.П.Драгомагова, 2014. – 130с.
 8. ВасютінаТ.М., Сав’юкГ.П., Сав’юкМ.І. Основи природознавства: землезнавство. Навчально-методичний посібник. / Видання 2-е, доповнене. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 132c.
 9. Основи природознавства: землезнавство. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Початкова освіта”/ Т.М. Васютіна, Г.П. Савюк, М.І. Савюк. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 144 с.
 10. Зошит для семінарських занять із землезнавства. Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності “Початкова освіта”// Т.М. Васютіна, Г.П. Савюк, М.І. Савюк. – Івано-Франківськ: НАІР, 2016. – 24с.
 11. Кошель В.І., Поплавський О.П., Сав’юк Г.П., Дзундза Б.С. Безпека життєдіяльності і цивільний захист. Методичкі рекомендації для соціальної роботи. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: НАІР, 2014. – 92 с.

Articles

 1. Сав’юк Г.П., Кіліченко О.І. Професійно-педагогічний тренінг як засіб професійного самовдосконалення майбутніх вчителів початкових класів. Науковий часопис НПУ ім.М.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і виховання. Вип.20.: Збірник наук.Праць.-2012.-с.82-87. (Фахове видання).
 2. Сав’юк Г.П. Екологічне виховання – необхідна складова розвитку особистості молодшого школяра. Інформаційний бюлетень кафедри мат. і прир. дисциплін поч. освіти. Зб. наук. праць, Випуск3.-2012.-С.159-162.
 3. Сав’юк Г.П., Романишин Н.О. Особливості формування навичок безпеки життєдіяльності в учнів гірської школи під час вивчення «Основ здоров’я» як складової компетентності зі збереження здоров’я. Науковий часопис НПУ імені М.П.Дрогоманова. Серія 17 Теорія і практика навч. і вих.  Поправка: збірник наукових праць, випуск 25/ Під редакцією Бондаря В.І.: В-во НПУ  імені М.П.Дрогоманова, 2014.- С.141-146.
 4. КіліченкоО.І., Сав’юкГ.П. ”Конфліктна ситуація як один з факторів ризику в організації педагогічного процесу з учнями молодшого шкільного віку“ м. Хелм. Польща.

 

E-mail:  halyna.saviuk@pnu.edu.ua

Тел: 0342-596023